விருதுகள் இணைய முகப்பு - தமிழ்நாடு அரசு
 A+  A   A-   |  திரை வாசிப்பு மென்பொருள் | English

தொழில்நுட்பம் மற்றும் சிறப்பு சேவைகளில் சிறந்து விளங்கியதற்கான காவலர் பதக்கம்

TECHNICAL AND SPECIALISED SERVICES
...

அரசாணை பார்வையிட இங்கே சொடுக்கவும்

விருது பெற்றவர்களை பார்வையிட

தொழில்நுட்பம் மற்றும் சிறப்பு சேவைகளில் சிறந்து விளங்கியதற்கான காவலர் பதக்கம்

• The medal shall only be awarded to staff of the Police Radio Branch, Dog Squad Police Photographers. 6 Personnel of the Police Department, 2 each from the above 3 wings
• The Medals were awarded under the following two categories:
(i) One for Exceptional professionalism coupled with technically challenging pursuit seniority need not be taken into account A member shall be eligible for the award of subsequent medal after a gap of three years under this category as well as category of continued dedicated unblemished service for more than 10 years.
(ii) Second one for Continued dedicated unblemished service for more than 10 years strictly according to seniority The medal awarded under this category shall be only once in service a member who received this medal shall also become eligible for a award of medals under the category of Exceptional professionalism coupled with technically challenging pursuit after a gap of three years.