முந்தைய விருது பெற்றவர்கள்

...
வருடங்களை சொடுக்கி விருதாளர்களைக் காணலாம்
அண்ணா பதக்கம் - 2019
திரு என்.சூர்யா குமார்
அண்ணா பதக்கம் - 2019
திரு ஆர். ஸ்ரீதர்
அண்ணா பதக்கம் - 2019
திரு ஜி.ரஞ்சித் குமார்
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2019
திருமதி பி. ரம்யாலட்சுமி
முதலமைச்சர் சிறப்பு விருது - 2019
திரு பி. சண்முகவேலு & திருமதி செந்தமரை
கோட்டை அமீர் விருது - 2018
டாக்டர் ஐ.சாதிக் பாஷா
அண்ணா பதக்கம் - 2018
திரு கே.சண்முகம்
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2018
திருமதி முத்துமாரி
கோட்டை அமீர் விருது - 2017
டாக்டர் ஏ.எம். இக்ரம்
அண்ணா பதக்கம் - 2017
செல்வி டபிள்யூ. துர்காதேவி
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2017
செல்வி எஸ். ப்ரீத்தி
கோட்டை அமீர் விருது - 2016
திரு. எம்.பி. அபுபக்கர்
அண்ணா பதக்கம் - 2016
திரு ஜி. ஶ்ரீனிவாசன்
அண்ணா பதக்கம் - 2016
செல்வன் கே. ரிஷி
அண்ணா பதக்கம் - 2016
திரு எம். எஸ். பாஸ்கர்
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2016
திருமதி ஜெயந்தி
அண்ணா பதக்கம் - 2015
திரு எம். பார்த்த சாரதி
அண்ணா பதக்கம் - 2015
திரு ஏ. பழனிவேல் ராஜா
கோட்டை அமீர் விருது - 2015
திரு.துல்கருணை பாட்சா
அண்ணா பதக்கம் - 2015
திரு பி. கந்தசாமி
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2015
திருமதி ஜோதிமணி
அண்ணா பதக்கம் - 2015
திரு பி. சிவக்குமார்
அண்ணா பதக்கம் - 2014
திரு தெப்பேஸ்வரன்
அண்ணா பதக்கம் - 2014
திரு எஸ்.பி. ரஹமத்துல்லா
அண்ணா பதக்கம் - 2014
திருமதி பேச்சியம்மாள்
கோட்டை அமீர் விருது - 2014
திரு.ஏ.ஆர்.பஷீர் அகமது
அண்ணா பதக்கம் - 2014
திரு ஏ.குனேந்திரன் (மறைவு)
அண்ணா பதக்கம் - 2014
திரு எஸ் கோபிநாத் (மறைவு)
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2014
திருமதி பொன்னி
அண்ணா பதக்கம் - 2013
திரு. எம், ராஜா
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2013
திருமதி.சுகி பிரமிளா
அண்ணா பதக்கம் - 2013
திரு.எம்.தேவராஜ் (மறைவு)
கோட்டை அமீர் விருது - 2012
டாக்டர். ஜே. இராஜா முகமது
அண்ணா பதக்கம் - 2012
திரு.எஸ்.ஹரிஷ்குமார்
அண்ணா பதக்கம் - 2012
திருமதி.என்.பிரியா
அண்ணா பதக்கம் - 2012
திரு. எஸ். இரவி
கல்பனா சாவ்லா விருது- 2012
திருமதி. இராஜலட்சுமி மற்றும் செல்வி சிவரஞ்சனி
கல்பனா சாவ்லா விருது - 2011
டாக்டர். எஸ். சங்கீதா - கல்பனா சாவ்லா விருது