விருதுகள் இணைய முகப்பு - தமிழ்நாடு அரசு
 A+  A   A-   |  திரை வாசிப்பு மென்பொருள் | English

கடமையில் சிறந்து விளங்கியதற்கான காவலர் பதக்கம்

OUTSTANDING DEVOTION TO DUTY
...

அரசாணை பார்வையிட இங்கே சொடுக்கவும்

விருது பெற்றவர்களை பார்வையிட

கடமையில் சிறந்து விளங்கியதற்கான காவலர் பதக்கம்

(i) For outstanding detective work in the preceding year.
(ii) A specially distinguished record in police service.
(iii) Success in organising police service or in maintaining the organisations under special difficulties.
(iv) Special service in dealing with serious or widespread outbreaks of crimes or public disorder.
(v) prolonged service of ability and merit .
(vi) For wining two medals in the Scientific Aids to Investigation or for winning one gold medal or first place in any of the following meet or competition in a particular year.
1. All India Police Duty Meet (Rifle Revolver Shooting, Wireless
Competition , Cryptograph and Motor Transport.)
2. All India Police Sports and Games Meet.
3. All India Police Equestrian Meet.
4. All India Police Combat Shooting Competition.
5. All India Police Aquatic and Cross Country Meet.
6. All India or Open National Meets in any discipline.
• The member of service should have completed service for a period of not less than ten years., consideration being given to those with longer years of service. However, this clause is not applicable for the award of medal under the rule (vi) mentioned above.
• The members of service will be eligible for the grant of outstanding devotion to duty Medals only once in their service.
• Those who have been awarded President’s Police Medal for Distinguished Service / Police Medal for Meritorious Service in a year are not eligible for the award of the medals for outstanding devotion to duty for the next three years.
• The medal shall only be awarded to those officers of and below the rank of SPs (Selection grade) belonging to the IPS, officers of the rank and below of SPs belonging to the SPS and other sub-ordinate ranks in the sub-ordinate services of the Tamil Nadu Police.